Консалтинг. Функция технадзора на объектах заказчика